Top
ประกาศผล
*เรียงตามวันประกาศผลล่าสุด


กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ คิดถึงทุกปี Memories of New Years

ประกาศ 15 มกราคม 2561

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ Ferdinand - เฟอร์ดินานด์

ประกาศ 8 มกราคม 2561

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Goodbye Christopher Robin

ประกาศ 29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Greatest Showman

ประกาศ 25 ธันวาคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า

ประกาศ 15 ธันวาคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Ferdinand - เฟอร์ดินานด์

ประกาศ 15 ธันวาคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ Murder on the Orient Express

ประกาศ 8 ธันวาคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ Justice League - จัสติซ ลีก

ประกาศ 1 ธันวาคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ Justice League - จัสติซ ลีก

ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Murder on the Orient Express

ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ Geostorm - เมฆาถล่มโลก

ประกาศ 30 ตุลาคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์ The LEGO Ninjago Movie

ประกาศ 16 ตุลาคม 2560
 
 

 

Box Office