Top
ประกาศผล
*เรียงตามวันประกาศผลล่าสุด


กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Logan - โลแกน

ประกาศ 17 มีนาคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Logan - โลแกน

ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The LEGO Batman Movie

ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง ทองดีฟันขาว

ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Hidden Figures - ทีมเงาอัจฉริยะ

ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง A Cure for Wellness - ชีพอมตะ

ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Why Him? - ทำไมต้องคนนี้

ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Will You Be There

ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The LEGO Batman Movie

ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Live by Night

ประกาศ 23 มกราคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Kung Fu Yoga - โยคะสู้ฟัด

ประกาศ 23 มกราคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง School Tales - เรื่องผีมีอยู่ว่า

ประกาศ 20 มกราคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Assassin's Creed

ประกาศ 9 มกราคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Live By Night - ลีฟ บาย ไนท์

ประกาศ 9 มกราคม 2560

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง La La Land - นครดารา

ประกาศ 9 มกราคม 2560

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Collateral Beauty

ประกาศ 30 ธันวาคม 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Jason Bourne

ประกาศ 26 ธันวาคม 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Pets

ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
 
 

 

Box Office