BOX OFFICE

21 - 24 ส.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
22 - 24 ส.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
17.6
251.9
3.
16.4
16.4
4.
Let's Be Cops
11.0
45.2
5.
When the Game Stands Tall
9.0
9.0

Popular Click

 
 
*เรียงตามวันหมดเขต *เรียงตามวันประกาศผลล่าสุด

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Kristy - คืนนี้คริสตี้ต้องตาย

หมดเขต 04 กันยายน 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The November Man - พลิกเกมส์ฆ่า ล่าพยัคฆ์ร้าย

หมดเขต 11 กันยายน 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Bad Neighbours - เพื่อนบ้านมหา(บรร)ลัย

หมดเขต 18 กันยายน 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ The Maze Runner - เมซ รันเนอร์ วงกตมฤตยู

หมดเขต 27 สิงหาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Sin City: A Dame to Kill For

หมดเขต 21 สิงหาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Expendables 3

หมดเขต 21 สิงหาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Into The Storm

หมดเขต 17 สิงหาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Fault in Our Stars - ดาวบันดาล

หมดเขต 3 สิงหาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง ความลับนางมารร้าย

หมดเขต 27 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Dawn of the Planet of the Apes

หมดเขต 27 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง มอ 6/5 ปากหมาท้าแม่นาค

หมดเขต 27 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Endless Love - รักนิรันดร์

หมดเขต 23 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจาก Nangdee

หมดเขต 17 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง How to Train Your Dragon 2

หมดเขต 9 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Begin Again - เพราะรักคือเพลงรัก

หมดเขต 9 กรกฏาคม 2557